×

Nytt barnehage år, og nye spennende muligheter:-)

Tilrettelegging av lekesomer før barna kommer etter barnas leke interesser.

Vi gleder oss til nytt og spennende barnehage år. I år har vi valgt å fordype oss i et prosjekt knyttet til barns lek og den voksnes betydning for barns lek og barns psykiske helse. Vi vil særlig fokusere på den lekne voksen rollen i møte med barn.

 Barnehagens satsnings områder natur og frilufts liv og kunst , kultur og kreativitet er bære bjelken i alt vi gjør og vi benytter skogen hyppig som leke arena.