×

Stjernegruppen

Stjernegruppen er en mellomgruppe som består av de eldste på småbarnsavdelingen og de yngste på storbarnsavdelingen. Rammeplanen(2017) sier at barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barn som er 2 og 3 år har en annen forståelse og tilnærming til aktiviteter og opplevelser enn de eldste og de yngste. Stjernegruppen er etablert for å sikre tilpassing og progresjon for hvert enkelt barn og barnegruppene som helhet. Barna sin utvikling vil være påvirket av hvor gode personalet er til å tilrettelegge for alder og modning. Denne bevisstheten tar vi på alvor.