×

Røyskattene

Røyskattene har særlig fokus på å tilrettelegge for 1 og 2 åringers behov for trygghet. Trygghet, nære forhold og forutsigbare ansettelsesforhold er første prioritet. Vi unngår så langt som mulig å benytte vikarer for de yngste.