×

Ny styrer fra august

Fra august tar Marius Ludvigsen over stafett pinnen som styrer i Cultiva barnehage . Han har jobbet i barnehagen siden 2007 og kjenner driften og barnehage livet svært godt . Det skal bli spennende å følge utviklingen i barnehagen under hans ledelse . Stillingen vil være delt med pedagogisk leder stilling på Avdeling Bjørnehiet . Renate Lundgren vil primært håndtere eier oppgaver og noe av de administrative oppgavene knyttet til den daglige driften .