×

Redusert og gratis foreldrebetaling til nye søkere.

Cultiva her en del ledige plasser for både store og små barn fra august og vi ønsker nye søkere hjertelig velkommer. Stikk gjerne innom og besøk oss en dag.Grunnet Korona må dette avtales og vi tar dere da i mot på uteområdet.Spørsmål kan rettes til mobil nr 95089249.

 

For familier med lav inntekt men over inntekstgrense for redusert foreldrebetaling tilbyr vi redusert eller gratis barnehage plass i 6 mnd.