×

Priser foreldrebetaling .

Kommunal Max pris er for tiden 3040 kr. Barnehagen serverer alle måltider i barnehagen og fakturer foreldrene etter selvkost prinsippet hvorav barnehagen subsidierer om lag 1/3 del av kost utgifter . Kost pris er satt til 360 kr PR mnd.