×

Barnehagens hente og bringe ordning utvides.

Cultiva barnehage utvider tilbud om kjøring og henting av barna mellom hjemsted og barnehagen til også gjelde hele stor Bergen. Dersom foreldre ønsker hente og bringe ordning av barna bes det om at dette opplyses i søknad om barnehage plass.