×

Cultiva Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Cultiva Barnehage

Cultiva Barnehage AS er en barnehage med to avdelinger. Røyskattene er vår småbarnsavdeling med barn fra 0 til 3 år.
Bjørnehiet er vår storbarnsavdeling med barn fra 3 til 6 år. Avdelingene jobber tett sammen og jevnaldrene barn har felles lekegrupper, opplevelser og aktiviteter/turer. Vi er også stolte av å ha 50 % menn og 50 % kvinner ansatt i barnehagen og i pedagogresursene.
Barnehage året 2019-2020 har barnehagen samlede pedagog ressurser på 65% og har med dette svært høy pedagog dekning.

Beliggenhet: Barnehagen ligger ca. 200 meter fra Håkonsvern sin base i Mathopen. Her er vi omringet av fine turområder; skogsområder og ett par mindre fjell som gir barnegruppen fine utforinger etterhvert som de blir eldre.

For å søke barnehageplass hos oss må du inn på Bergen kommune sine hjemmesider og søke. Eller du kan bruke denne linken som tar deg til Søknad om plass i vår barnehage. Du bare kopierer dette inn i nettleseren din.

Link :https://web-parent.prod.vigilo-oas.no/start-application/bergen


Åpningstider: 07.0017.15
Vi tilbyr følgende plasser: 100% og 50%.Hei.

I lys av økonomisk tilsyn har barnehagen blitt fremstilt av media på litt forskjellige måter som vi mener er uheldig og uriktig. Som ett lite svar på dette har vi ansatte i Cultiva barnehage lyst til å si noe om hvordan vi oppfatter oss selv og vår barnehage.
Fordi vi mener at vi er en personalegruppe som er gode på å se hvert enkelt barn og ettersom vi er to-avdelings barnehage, jobber vi tett og på tvers av avdelingene. Dette gjør at barna har kjennskap til alle de voksne og det skaper ett godt grunnlag for at barna skaper nære og trygge bånd til de ansatte. Vi har engasjement og kunnskap til å sørge at alle barna får oppleve mestring og utvikling og vi er stolte av vårt samhold og de positive effektene dette har på arbeidsplassen. Vi mener vi har en personalet med en genuin interesse for barna og barnas utvikling, og denne felles forståelsen for hva som er til barnas beste gjør at vi sammen kan jobbe i tråd med våre holdninger og verdier. I brukerundersøkelsen for barnehager i Bergen 2017 fikk vi gode tilbakemeldinger fra foreldrene på at de følte at sine barn hadde trygge tilknyttinger til de voksne i barnehagen. Det ble også påpekt at vi var gode på å lese barnas signaler og at kommunikasjonen mellom hjem og barnehagen var god. Dette er spennende tilbakemeldinger på vår praksis som vi stadig jobber med å forbedre.
Vi ønsker å takke en super barnegruppe og en forståelsesfull og varm foreldregruppe for ett spennende år som har vært. Vi se frem til å møte nye barn og starte med nye prosjekter i året som kommer. Om dere ønsker å komme innom å hilse på oss, er det bare å ta kontakt.Hjertelig hilsen personalet i Cultiva barnehage!Barn for og i naturen- fra inntrykk til uttrykk

Redusert og gratis foreldrebetaling til nye søkere.

Cultiva her en del ledige plasser for både store og små barn fra august og vi ønsker nye søkere hjertelig velkommer. Stikk gjerne innom og besøk oss en dag.Grunnet Korona må dette avtales og vi tar dere da i mot på uteområdet.Spørsmål kan rettes til mobil nr 95089249.   For familier med lav inntekt men over...Les mer

Åpningtider

07:00 - 17:15


Adresse

Hillerenvenei 17
5174 MATHOPEN

Kontakt

Tlf: 46969477
Tlf: 95089249
Avdelinger

Røyskattene

12 barn

Mobil: 46969477

Epost: barnehagene@gmail.com

 • Renate Lundgren

  Renate Lundgren

  Daglig leder

 • Finn Træland

  Pedagogisk medarbeider

 • Kyrre Sørensen

  Kyrre Sørensen

  Pedagogisk medarbeider

Bjørnehiet

17 barn

Mobil: 46969479

Epost: barnehagene@gmail.com

 • Marius Ludvigsen

  Marius Ludvigsen

  Barnehagelærer

 • Tonje Mikkelrud

  Tonje Mikkelrud

  Pedagogisk medarbeider

Andre ansatte

 • Carlos Carpio

  Assistent

 • Dilani Yogendran

  Assistent/vikar